top of page
Search

Digitálna transformácia a ERP v Cloude

Updated: Sep 17, 2020

V súčasnosti sa digitálna transformácia stala viac ako trendom, ktorý je treba dobehnúť. Cloud je zo všetkých dominantnou časťou, ktorý pôsobí ako kľúčový faktor celého procesu. Nové technológie, ako sú umelá inteligencia (AI), internet vecí (IoT), Big data alebo strojové učenie (ML), povzbudzujú prácu v reálnom čase a informovanejšie rozhodnutia na podporu rastu a ziskovosti.


Digitálna transformácia

Niektoré prekvapujúce štatistiky z minulého roku ukázali, že 60% spoločností ukladá svoje oficiálne údaje v cloude, zatiaľ čo 90% spoločností používa iba určitý typ cloudových služieb. Cloud je alternatívnou odpoveďou na ukladanie údajov s cieľom získať väčšiu flexibilitu a ušetriť náklady spoločnosti uprednostňujú cloudové servery.


ERP systémy pomáhajú organizáciám spolupracovať na viacerých platformách prostredníctvom jednej platformy s cieľom ťažiť z prevádzkových výhod a zvýšiť tak tým svoju ziskovosť. Ak majú spoločnosti viac oddelení, ktoré sa zaoberajú podobnou úlohou, existuje možnosť, že tradičný štýl komunikácie nemusí byť ideálnym prístupom. Existuje veľká pravdepodobnosť oneskorenia a straty informácií. Cloudový ERP vytvára priestor pre kolaboráciu bez nutnosti vytvárania extra infraštruktúry bez ohľadu na lokalizáciu spoločnosti. Jedinou podmienkou je možnosť pripojenia sa k internetu.


Cloud ERP umožňuje organizáciám ukladať a prevádzkovať svoje údaje na virtuálnom serveri, ktorý by mohol byť zdieľaný alebo vyhradený. To umožňuje ušetriť na dodatočných nákladoch spojených s vybudovaním IT infraštruktúry v podniku. Počet zdrojov potrebných na riadenie takejto infraštruktúry by sa mohol využiť aj na produktívnejšiu prácu. To znamená, že spoločnosti môžu znášať svoje prevádzkové náklady a zároveň ľahko riadiť dodávateľov, predajcov, partnerov a zákazníkov.


Cloud ERP zohráva pri digitálnej transformácii veľmi dôležitú úlohu. Ide o kompletný balík, ktorý môžu spoločnosti použiť na vytvorenie komplexného pohľadu na podnikanie. Cloud ERP môže pomôcť digitálnej transformácii pre spoločnosti nasledujúcimi spôsobmi:


Efektívnosť prevádzky

Prístup k údajom o zákazníkovi nikdy nebol jednoduchší. Cloud ERP umožňuje spoločnostiam posilniť svoje finančné, marketingové a servisné tímy ponúkaním riešení v reálnom čase.


Business Intelligence

Spoločnosti môžu vytvárať inteligentné reporty prostredníctvom zabudovaných vzorov aj podľa individuálnych požiadaviek.


Účtovníctvo a financie

Presné a komplexné údaje týkajúce sa investícií, záväzkov a pohľadávok je možné monitorovať a automatizovať kedykoľvek 24/7, ak je spoločnosť vo viacerých časových pásmach tak cloud umožňuje pracovať bez obmedzení.


Operácie v reálnom čase

Bez ohľadu na to, kde sa váš tím nachádza, môže mať úplný prístup k údajom o zákazníkovi, ktoré je možné kedykoľvek zistiť, čo vedie k rýchlemu dodaniu služby.


Zrýchlením svojho podnikania

Jedinečná mobilita, ktorú ponúka cloud ERP, umožňuje firmám prístup kdekoľvek.


Výhody Cloud ERP


  • Získanie úplnej kontroly nad podnikaním

  • Aktuálny mix služieb je škálovateľný, preto rastie s rastom vašej firmy

  • Všetky funkcie sú zahrnuté v jednom softvéri

  • Prispôsobenie dostupné podľa individuálnych požiadaviek

  • Menšia neefektívnosť vedie k vyššej ziskovosti

  • Pokiaľ ide o digitálnu transformáciu, Cloud ERP je najvýhodnejším riešením, na ktoré sa spoločnosti z takmer všetkých odvetví spoliehajú.


Zo všetkých komponentov zapojených do digitálnej transformácie dominuje v zozname cloud. Keď sú riešenia podnikového informačného systému (ERP) nasadené prostredníctvom cloudu, maximalizujú potenciálne výhody pre každú organizáciu. ERP v cloude pomáha pri spolupráci medzi oddeleniami, zvyšuje efektívnosť operácií a tým aj ziskovosť. Cesta digitálnej transformácie s AI, Big Data, Machine Learning a Cloudom pripraví spoločnosti na dynamické prostredie v rôznych odvetviach a zmení kultúru práce v podniku.

22 views0 comments

Comments


bottom of page