top of page
Search

Hybridný prístup k vzdelávaniu minimalizuje vaše školiace riziko

Updated: Sep 17, 2020

U zákazníkov, pre ktorých sme v minulosti pracovali sme dospeli k záveru, že pri rozhodovaní sa o školeniach koncových používateľov je potrebné myslieť na tri základne veci.Včasné plánovanie

Prvá vec, ​​ktorú treba mať na pamätati je, ako naplánovať školiace aktivity s ohľadom na absorpčnú schopnosť používateľa. A to, že aj školenie užívateľa by malo mať jasný business case.

Ak neuvažujete dostatočne skoro alebo v rámci svojho celkového programu/projektu o tom, ako riadiť adaptáciu nového systému, je to ako bežať bez toho aby ste prekročili cieľovú čiaru. Váš výsledok sa nemusí nevyhnutne dosiahnuť spôsobom, akým ste ho zamýšľali. Najdôležitejšou vecou pri rozhodovaní je teda zabezpečiť, aby ste včas dokončili všetky oblasti svojej stratégie a aby ste mali dostatok alternatív na vykonanie potrebných zmien.


Hybridný prístup minimalizuje riziko

S každým spôsobom je spojené riziko ako aj s každou technikou, ktorú používate, sú spojené rôzne úrovne rizika.

Môže sa zdať riskantné riešiť s externým poskytovateľom služieb o tom, ako robiť školenia koncových používateľov, ale ak sa rozhodnete urobiť niečo interne, s vašimi existujúcimi zdrojmi, s tým sú spojené riziká aj náklady. Ak ste odhodlaní dosahovať svoje výsledky interne, je možné, že tieto zdroje budú súčasťou tohto typu projektu prvýkrát - s tým súvisí aj určité riziko kvality.

Hybridný prístup využívajúci niektoré externé a interné zdroje i techniky, vám pomáha kombinovať a riadiť toto riziko a poskytuje vám ďalšie možnosti do budúcnosti.


Zmenu zažívajú ľudia, nie systémy

Pri implementácií systému si treba uvedomiť, že najväčšiu zmenu zažívajú osoby, ktoré by ho mali používať efektívne s cieľom maximalizácie úžitku daného nového systému.

Na toto je potrebné nájsť spôsoby ako čo najľahšie dodať informácie používateľom vtedy, keď ich potrebujú.


Správny je ďalší krok


Ako teda na to? Treba si v rámci implementácie pripraviť stratégiu/plán, ktorý pokryje všetky požiadavky, aby nový systém nabehol čo možno najľahšie. Okrem správneho nástroja ako je napríklad SAP Enable Now je vhodné sa obrátiť na expertov, ktorí Vám môžu pomôcť s prípravou a realizáciou takýchto aktivít.

8 views0 comments

Comments


bottom of page