top of page
Search

Päť tipov, ako na plánovanie školení pre koncových používateľov ERP systému

Updated: Sep 17, 2020

Školenie pre vašich zamestnancov ako majú efektívne používať nový ERP systém je rozhodujúce pre úspech akejkoľvek implementácie alebo modernizácie projektu. Napriek mnohým recenzným štúdiám, ktoré to potvrdzujú, je školenie stále často vnímané ako niečo čo má minimálny vplyv na úspech projektu implementácie ERP systému.


Školenie koncových užívateľov sa zavádza pomerne neskoro a zdroje potrebné na realizáciu sú často poddimenzované. Uvádzame niekoľko postrehov, ktoré je potrebné zvážiť pri implementácií:

1 – Ako bude školený projektový tím

Je dôležité poznať vaše možnosti odbornej prípravy a uvedomiť si, aký typ bol zahrnutý do vašej zmluvy o implementácii. Partneri zvyčajne zahrnú niekoľko dní všeobecného školenia systému, ktoré pozostáva z prehľadu systému ERP a spôsobu vykonávania jednotlivých operácií. Skutočne ale pochopí dostatočne váš tím vlastnosti nového ERP a mať predstavu ako to implementovať do podniku ?

Všeobecne sa totiž očakáva, že vedomosti budú potom kaskádovito šírené od projektového tímu na všetkých užívateľov. Toto však málokedy vedie k úspechu.


2 Ako budú školení zamestnanci (koncoví používatelia)

Používatelia nevyhnute potrebujú byť školení na základe definovaných rolí v systéme aby mali jasno ako budú vykonávať svoje každodenné činnosti.

Všeobecný prehľad o celom riešení ERP ich nechá zmätených a rezistentných voči novému systému.


3 Čas oprávnenia na školenie

Školenie koncového používateľa sa musí rozvíjať spolu s UAT (akceptačnými testami), aby sa minimalizovalo riziko potreby prepracovania. Najmä v dnešnej dobe, keď sa využívajú moduly elektronického vzdelávania, by mali materiály maximálne zodpovedať praxi vykonávania procesov. UAT je kritickým časom pre váš hlavný projektový tím, ktorého zdroje budú pravdepodobne sústredené na overenie systému a prípravu spustenia do prevádzky.

Školenia by sa nemali uskutočniť skôr ako tri týždne pred uvedením do prevádzky, inak personál zabudne, čo sa naučil.


4 Definovať super používateľov

Je dôležité vybudovať interné školiace kapacity do ktorých je potrebné zahrnúť interných super používateľov (niekedy sa označujú aj ako metodici). Mnoho úspešných projektov implementácie ERP využíva kombináciu vnútorných zdrojov a externé poradenstvo v oblasti odbornej prípravy ERP. Interné zdroje poskytujú obchodné znalosti, zatiaľ čo konzultanti sa špecializujú na rýchle a efektívne vytváranie školiacich materiálov založených na úlohách. Ale pre budúcnosť je samotné vykonávanie zaškolenia pracovníkov efektívnejšie, keď sa vykonáva internými kapacitami.


5 – Plánujte školenia dostatočne skoro

Nepodceňujte úlohy spojené s fázou odbornej prípravy koncového používateľa. Plánovanie, vývoj a realizácia vzdelávacieho programu vyžaduje značné množstvo práce a malo by sa v rámci celého projektu považovať za samostatný podprojekt.

Včasné plánovanie vám umožní porozumieť vynaloženému úsiliu a zvážiť potrebné zdroje, čím sa minimalizuje riziko prekročenia rozpočtu a časovej osi.

Obráťte sa na nás a dozviete sa, ako vám môže ERPClub.eu pomôcť navrhnúť, vyvinúť či poskytnúť váš školiaci program.

27 views0 comments

Comments


bottom of page