Publikácie

1.

Aké sú požiadavky na znalosti pre ERP

2.

Efekt vzdelávania pre využívanie IS podniku

3.

Moderná logistika v ERP

4.

Moderný prístup k financiám podniku

ITMG, s.r.o.

Boldocká 18

90301 Senec

info@erpclub.eu

© 2020 by ITMG, s.r.o. , Slovakia