top of page

Publikácie

1.

Aké sú požiadavky na znalosti pre ERP

2.

Efekt vzdelávania pre využívanie IS podniku

3.

Moderná logistika v ERP

4.

Moderný prístup k financiám podniku
bottom of page