top of page

3.

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Prichádzajúca revolúcia Industry 4.0 sa zameriava najmä na zlepšovanie výrobného procesu prostredníctvom internetu vecí (IoT), systémov kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie (AI) a cloud computing.

Digitálna transformácia má významný vplyv na podnikanie. Inovuje obchodné stratégie využívaním moderných technológií, ako sú big dáta, cloud, mobil, strojové učenie a umelá inteligencia, ktoré pôsobia na to ako sa rozvíjajú podnikové systémy novej generácie. Digitálna transformácia skutočne ukazuje zásadný posun v bežných  metódach výroby, skladovania, manipulácie s materiálom a dodávok. Poskytovatelia podnikových riešení chápu potrebu digitalizácie podnikov, s cieľom maximálne využívať ich potenciál.

ERP má veľký vplyv na digitálnu transformáciu. Aplikácia ERP je schopná dosiahnuť radikálne zmeny prostredníctvom adaptívnej automatizácie procesov. Systémy ERP ponúkajú podnikom digitálne výhody, ako sú mobilné a cloudové riešenia, na zjednodušenie kľúčových obchodných funkcií, ako sú riadenie zásob, účtovníctvo, správa zdrojov a správa financií. Softvér ERP môže navyše obsahovať doplnkovú integráciu s platformami ako sú sociálne média, pripadne nové obchodné platformy a pod.

ERP môže viesť k digitálnej transformácii . . .

Cloudový ERP

Používatelia môžu lepšie využívať zdroje (používateľov) na svoju optimálnu produktivitu tým, že ich zapájajú do práce na diaľku. Namiesto toho, aby obmedzovali zamestnancov a umiestňovali ich na jedno miesto, môžu spoločnosti využívať cloudovú na prístup k údajom a extrahovanie informácií kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Samozrejme za zachovania maximálnej bezpečnosti. Riešenia mobilných ERP to ešte uľahčujú tento prístup.

Integrácia CRM

Softvér ERP zjednodušuje a centralizuje podnikové obchodné procesy, zatiaľ čo nástroje CRM (Customer Relationship Management) zvyšujú predajné a marketingové aktivity zachytávaním informácií o zákazníkoch. Kým CRM procesy v front-ende, ERP sa stará o back-end. Hladká integrácia týchto dvoch systémov poskytuje spoločnostiam 360-stupňový prehľad o ich podnikaní. Spoločnosti si preto môžu vychutnať výhody detailného zobrazenia zákazníckych akcií, účinnosti jednotlivých obchodných aktivít, ako aj integráciu pracovníkov predaja a výroby na jednej platforme.

Zvýšená škálovateľnosť

Technologický pokrok je nevyhnutný proces a firmy by mali mať možnosť škálovať svoje systémy, aby sa vedeli prispôsobiť aktuálnemu vývoju na trhu a obstali tak v hospodárskej súťaži. Väčšina ERP systémov už dnes ponúka možnosť rásť spolu so spoločnosťou bez nutnosti veľkých investícií. Preto si firmy môžu adaptovať nové postupy a technológie oveľa rýchlejšie ako tomu bolo v minulosti bez nutnosti výmeny celého systému.

bottom of page