SAP pre financie

Finančné moduly obsahujú moduly:

  • finančného účtovníctva (Financial Accounting),

  • finančné reporty, skupinové reporty a konsolidácia,

  • treasury a riadenie trhových rizík (Treasury and Risk Management),

  • controlling (Controlling),

  • nehnuteľnosti (Real Estate Management),

  • príp. ďalšie.

 

Kurzy ERP Financie uvedú účastníkov do základných možností správy financií prostredníctvom prostredia ERP. Účastníci sa oboznámia:

  • so špecifikami platiacimi pre jednotlivé krajiny a odvetvia,

  •  s využitím ERP v oblasti štandardného účtovníctva, daňového účtovníctva a bankového účtovníctva,

  • s možnosťami investičných, mzdových a konsolidačných funkcií finančných modulov,

  • s možnosťami vytvárania analýz a kalkulácií.

ITMG, s.r.o.

Boldocká 18

90301 Senec

info@erpclub.eu

© 2020 by ITMG, s.r.o. , Slovakia