Súčasťou klubu je aj možnosť zdielať informacie o Vašom videní sveta informačných systémov a ich dopad na podnikanie a fungovanie firiem.