Súčasťou klubu je aj možnosť zdielať informacie o Vašom videní sveta informačných systémov a ich dopad na podnikanie a fungovanie firiem.

ITMG, s.r.o.

Boldocká 18

90301 Senec

info@erpclub.eu

© 2020 by ITMG, s.r.o. , Slovakia