top of page

O projekte

Projekt je zameraný na poskytnutie kurzov v rámci celoživotného vzdelávania cieľovej skupine za účelom lepšieho uplatnenia účastníkov kurzov na trhu práce. Kurzy budú vysoko špecializované na aktuálne požiadavky trhu práce. Hlavnou témou kurzu budú najpoužívanejšie informačné systémy na správu podnikových zdrojov na Slovensku, ale aj v Európe. Účastníci kurzov získajú zručnosti z jednotlivých oblastí, ktoré sú väčšinou pokrývané ERP systémom. Podľa svojho záujmu si budú môcť vybrať zo všeobecných štandardných funkcionalít (akými sú napr. finančné moduly, logistické moduly a pod), funkcionalít zameraných skôr na vývoj a správu informačných systémov.Okrem ERP systémov sa vzdelávanie bude zameriavať na oblasti, ktoŕe napomôžu doigitálnej trnsformacií podnikov na nové výzvy, ktoré prináša digitálna éra.

bottom of page