ITMG, s.r.o.

Boldocká 18

90301 Senec

© 2018 by ITMG.

Moderný prístup k vzdelávaniu o podnikových informačných systémoch 

S/4 HANA Simplified Finance

S/4 HANA Simplified logistics

Development in HANA

Pracujete s ekonomickým IS na univerzite

 
Financovanie projektu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu:  Zvyšovanie úrovne vzdelávania v oblasti ekonomických informačných systémov 

ITMS kód projektu: 312011D566

 Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01- NedisKVALIFIKUJ SA! 

 

O nás

Sme skupina expertov so znalosťou podnikových IS preverenou na mnohých projektoch doma i v zahraničí. pri vytváraní obsahu vzdelávania spolupracujeme s odborníkmi z Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici a Fakultou manažmentu UK v Bratislave

Rastislav Neczli

vedúci projektu

Potrebujete pomoc

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako fungujú podnikové IS a naučiť sa pracovať s najväčším ERP vo svete neváhajta nás kontaktovať.

1.

spoznať ERP

2.

Zlepšiť

3.

Pochopiť fungovanie ERP

4.
5.

Ako treba vyvíjať

Získať lepšiu prácu

 
Pezentované infomácie mi pomohli dostať sa k lepšie platenému miestu, keď som ukázal znalosti systému SAP

Robert .G. vek 47