Search
  • Zuzana Bachoríková

Pokračujeme s kurzami myšlienkových máp

Updated: Sep 17

Momentálne u nás v rámci ERPclub-u priebeha školenie, ktoré naučí našich účastníkov ako byť efektívnejší, kreatívnejší a produktívnejší pomocou myšlienkových máp.


Školenie tentokrát prebieha prostredníctvom platformy Zoom na žiadosť zákazníka.


V našom kurze MindJet školíme program MindManager 2020, ktorý je špičkou v oblasti myšlienkových máp a to už niekoľko rokov po sebe. Naučí Vás vizualizovať si rozvetvenie jednotlivo súvisiacich úloh. Získate prehľad o štruktúre Vašich myšlienok. Pomocou rôznych nástrojov programu budete mať prehľad, o aký typ myšlienkového procesu ide.6 views

ITMG, s.r.o.

Boldocká 18

90301 Senec

info@erpclub.eu

© 2020 by ITMG, s.r.o. , Slovakia